Tomato

Tomato

Price/Kg= 25
Min. Qty. = 10KG

Pumpkin

Pumpkin

Price/Kg=
Min. Qty. =

Taro

Taro

Price/Kg=
Min. Qty. =

Raw Banana

Raw Banana

Price/Kg=
Min. Qty. =

Pudina

Pudina

Price/Kg=
Min. Qty. =

Potato

Potato

Price/Kg=
Min. Qty. =

Onion

Onion

Price/Kg=
Min. Qty. =

Okra

Okra

Price/Kg=
Min. Qty. =

Green Chilli

Green Chili

Price/Kg=
Min. Qty. =

Green Capsicum

Green Capsicums

Price/Kg=
Min. Qty. =

Ginger

Ginger

Price/Kg=
Min. Qty. =

Garlic

Garlic

Price/Kg=
Min. Qty. =

French Beans

French Beans

Price/Kg=
Min. Qty. =

Cucumber

Cucumber

Price/Kg=
Min. Qty. =

Coriander

Coriander

Price/Kg=
Min. Qty. =

Coccinia

Coccinia

Price/Kg=
Min. Qty. =

Carrot

Carrot

Price/Kg=
Min. Qty. =

Cauliflower

Cauliflower

Price/Kg=
Min. Qty. =

Cabbage

Cabbage

Price/Kg=
Min. Qty. =

Brinjal

Brinjal

Price/Kg=
Min. Qty. =

Bitter Gourd

Bitter Gourd

Price/Kg=
Min. Qty. =

Beetroot

Beetroot

Price/Kg=
Min. Qty. =

Water Coconut

Water Coconut

Price/Kg=
Min. Qty. =

Water Chestnut

Water Chestnut

Price/Kg=
Min. Qty. =

Sweet corn

Sweet corn

Price/Kg=
Min. Qty. =

Sun Melon

Sun Melon

Price/Kg=
Min. Qty. =

Spinach

Spinach

Price/Kg=
Min. Qty. =

Raddish

Raddish

Price/Kg=
Min. Qty. =

Pineapple

Pineapple

Price/Kg=
Min. Qty. =

Pear Nakh

Pear Nakh

Price/Kg=
Min. Qty. =

papaya

Papaya

Price/Kg=
Min. Qty. =

Lemon

Lemon

Price/Kg=
Min. Qty. =

Kiwi

Kiwi

Price/Kg=
Min. Qty. =

Guava

Guava

Price/Kg=
Min. Qty. =

Coconut

Coconut

Price/Kg=
Min. Qty. =

Banana

Banana

Price/Kg=
Min. Qty. =

Apple

Apple

Price/Kg=
Min. Qty. =

bottle gourd lauki

Lauki

Price/Kg=
Min. Qty. =

Potato Red

Potato Red

Price/Kg=
Min. Qty. =

Ridge Gourd

Turai (Ridge Ground)

Price/Kg=
Min. Qty. =

Sponge Gourd

Turai (Sponge Ground)

Price/Kg=
Min. Qty. =

Tinda

Tinda

Price/Kg=
Min. Qty. =

Enquiry Form